Privacyverklaring BV Doolland

Sinds de invoering van de wet AVG zijn wij als buurtvereniging verplicht u te informeren over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en wat u kan doen om grip te houden op hoe uw gegevens door ons verwerkt worden. Onderstaand vindt u onze privacyverklaring waarin we eea toelichten.

Buurtvereniging Doolland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Buurtvereniging Doolland
Kalverekker 38
5531DS  BLADEL

De secretaris van BV Doolland is de Functionaris Gegevensbescherming van Buurtvereniging Doolland Hij/zij is te bereiken via info@bvdoolland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtvereniging Doolland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Groep basisschool
 • Overige door u verstrekte informatie die van belang is voor deelname van onze activiteiten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurtvereniging Doolland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie via e-mail, post of telefonisch
 • Het organiseren van onze activiteiten
 • Het innen van de contributie

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtvereniging Doolland verstrekt uw persoonsgegevens zoals naam en leeftijd uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor het boeken van activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurtvereniging Doolland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurtvereniging Doolland.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via dit formulier.

Buurtvereniging Doolland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurtvereniging Doolland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dit formulier.