Lief en leed

Voor leuke en minder leuke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk, ziekte of overlijden kent de buurtvereniging een aantal manieren om een blijk van medeleven te geven. Deze zijn vastgelegd in ons reglement. Uiteraard moeten we dan wel van zo'n gebeurtenis in kennis gesteld worden.

Middels onderstaand formulier kan je lief of leed van jezelf of een buurtgenoot doorgeven. Wij zullen dan voor zorgen voor een gepaste attentie.