Over buurtvereniging Doolland

Buurtvereniging Doolland is opgericht in oktober 1982. De buurtvereniging omvat de volgende straten of gedeelten daarvan: Doolandweg, Doornekker, De Haecken, Hofstad, De Smelen, Schaapskuil, Kalverekker, Stokekker, Schalieven, Lange Trekken, Koekoeksbos, Zeuvenspent, De Rogter, De Groten Ekker, Berkekker en Hoendernesten.

Door de buurtvereniging worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd. Het bestuur heeft hiervoor een aantal commissies ingesteld, die deze activiteiten mee organiseren. De Kindercommissie, de Oudere-jeugdcommissie, de Volwassenencommissie en de Technische commissie. De taken voor deze commissies spreken voor zich. Daarnaast zijn er een aantal mensen beschikbaar als vrijwilliger bij het organiseren van de diverse activiteiten. Wat er allemaal georganiseerd wordt, kunt u terugvinden op onze activiteitenkalender.

Plattegrond

 BV Doolland