Kinder Commissie

Contact

De kindercommissie organiseert allerlei leuke activiteiten voor onze jongste leden tot en met groep 8 van de basisschool.

De commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: