Nieuwsbrief Buurtvereniging Doolland juni 2021

Het is inmiddels juni: hoog tijd voor zon, maar ook voor een nieuwsbrief van BV Doolland!

Jaarvergadering

Op maandag 14 juni om 20:00 uur is de jaarvergadering (over 2020) gepland. De vergadering zal online plaatsvinden. Wil je erbij zijn? Stuur dan uiterlijk maandag 7 juni een mail naar , dan ontvang je een vergaderverzoek.

Activiteiten

Hoewel we door de maatregelen rondom Corona beperkt werden in de activiteiten die we konden organiseren, hebben onze commissies en aantal mooie dingen kunnen realiseren.

Zo vond er voor de kinderen een letterspeurtocht plaats en werden er cupcakes gebakken. Aan de blije snoetjes op de foto’s was te zien dat de kinderen binnen BV Doolland hebben genoten. Tijdens de online familiebingo werden er mooie prijzen gewonnen en de online pubquiz zorgde voor een gezellige avond vol breinbrekers.

Binnenkort gaat de oudere jeugd kanoën bij de Reuselhoeve en op 27 juni organiseren wij een familiefietstocht (het op die datum geplande feestweekend kan helaas niet doorgaan). De uitnodiging voor de fietstocht volgt binnenkort, dus houd je mail in de gaten!

Lief & leed en nieuwe bewoners

Omdat wij graag op de hoogte blijven van hetgeen er speelt binnen onze buurtvereniging, vragen we alle buurtbewoners om lief en leed (ziekte, overlijden, geboorte) te delen met het bestuur via bvdoolland.nl/over-bv-doolland/lief-en-leed . Op deze manier kunnen we namens de buurtvereniging mensen een hart onder de riem steken of samen vreugde delen.

Ook vragen wij om nieuwe bewoners van de buurt te melden via .

Contributie 2021

Eind juni wordt de contributie voor het jaar 2021 geïncasseerd (voor de leden die ons gemachtigd hebben voor een automatische incasso).

We hopen je snel weer te mogen ontmoeten. Voor nu: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

 

Vanwege de Coronamaatregelen is onze voorjaarswandeling helaas afgelast. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer treffen zodra de ontwikkelingen dit toelaten.

2020 gaat voor Buurtvereniging Doolland de boeken in als een bijzonder jaar. Er vonden een aantal veranderingen plaats binnen de buurtvereniging en we kregen te maken met het Corona virus waardoor er een aantal activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Het past echter niet bij de Doollandse mentaliteit om het hoofd te laten hangen, dus we zetten de schouders eronder en organiseren wat mogelijk is.

Vanwege de sneeuwval en gladheid werd op 8 februari 2021 het ophalen van oud papier afgelast.

Na overleg met Box BV en de beperkte beschikbaarheid van de vrachtwagen wordt dit niet ingehaald.

Het gevolg is dat het oud papier op 8 maart weer wordt opgehaald.

De komende weken zitten wij als Doollanders, net als de rest van het land, in sociale onthouding aan huis gekluisterd. Voor de meesten van ons is dit goed te organiseren maar bedenk dat in onze buurt, jouw straat ook mensen wonen voor wie dit wat minder makkelijk is. Heb oog voor deze mensen en bied waar mogelijk hulp aan. In het Oosten van het land hebben ze hier een mooi woord voor: Noaberschap (https://nl.wikipedia.org/wiki/Noaberschap).