Buurtpreventie wijk Dooland

Met buurtpreventie wordt geprobeerd iets te doen aan bepaalde vormen van criminaliteit en overlast, zoals vandalisme, diefstal en verstoring van de openbare orde. Dat kan bijvoorbeeld door extra op te letten en de bewoners van onze buurt meer te betrekken bij wat er in hun omgeving gebeurt. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open houden in het belang van de buurtbewoners. Daarbij is het zeker niet de bedoeling "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.Buurtpreventie is een samenwerking van bewoners, politie en gemeente. Namens de buurt hebben zich personen gemeld, die als contactpersoon fungeren voor de buurtbewoners. Ook is er een buurtcoördinator, die optreedt als contactpersoon voor de politie en de gemeente. Voor onze buurt is dat Saartje Wilms.

Als je een verdachte situatie wilt melden, kun je dit doen bij de buurtcoördinator via onderstaand formulier. Alle meldingen van overlast, vandalisme, verstoring van de openbare orde etc. kun je tevens doorgeven via het algemene telefoonummer 0900-8844.In onderstaande velden kun je de melding beschrijven. Probeer hierbij zo specifiek mogelijk te zijn. Wat heb je waar en wanneer geconstateerd. Wie/wat waren er bij betrokken. Probeer hierbij zoveel mogelijk kenmerken van personen en/of voertuigen die betrekking hebben op de melding te benoemen.