Coronahulp Dooland

Het coronavirus is van invloed op het dagelijks leven van ons allemaal. Vooral ouderen en kwetsbaren lopen een extra risico. BV Doolland stelt haar website graag beschikbaar om hulpbehoevende buurtgenoten en mensen die hulp willen/kunnen bieden bij elkaar te brengen. Op deze pagina kan je:
  • Je als vrijwilliger aanmelden. Je wordt dan mogelijk benaderd om bijvoorbeeld boodschappen te doen of te koken voor een zieke buurtgenoot.
  • Een hulpvraag stellen. Bijvoorbeeld wanneer je geïnfecteerd bent en niet langer in staat bent om van huis af te gaan.
Uiteraard gaan we ervan uit dat iedereen zoveel mogelijk een beroep doet op familie, naaste buren en/of vrienden om voor hen te zorgen mocht het nodig zijn. Coronahulp Dooland is vooral bedoeld voor buurtgenoten voor wie dit niet mogelijk is; een vangnet om ervoor te zorgen dat niemand in onze wijk zonder boodschappen komt te zitten en weet dat er altijd een plek is waar je met je hulpvraag terecht kan.

Meer informatie over wat we onder Coronahulp Dooland verstaan onder deze knop:

MEER INFO

Ik heb een hulpvraag

Ik doe graag een beroep op hulp van een buurtgenoot omdat ik vanwege het coronavirus mijn huis niet kan verlaten en ik geen gebruik kan maken van hulp van naasten.

Ik heb hulp nodig

Ik meld me aan als vrijwilliger

Coronahulp Dooland kan een beroep op mij doen mocht er in mijn buurt iemand hulp nodig hebben i.v.m. het coronavirus.   23  vrijwilligers hebben zich al aangemeld!

Vrijwilliger worden